امور نمایندگان

مرکز فروش , توزیع , نصب و راه اندازی و تعمیرات و لوازم جانبی انواع دوربین مدار بسته سامسونگ ایران در سراسر کشور نمایندگی فعال فروش میپذیرد.

دوربین بختیاری در سراسر کشور قابل خرید است.

فروشگاه دوربین های مدار بسته سامسونگ ایران را در استانهای زیر از نمایندگان ما در شریعترین زمان خریداری کنید .

استان چهار محال بختیاری

استان مرکزی

استان تهران

استان البرز

دوربین مدار بسته در تهران

دوربین مدار بسته کرج