جراحی و عمل لیزر لیپولیز

ليزر ليپوليز

ليزر ليپوليز به دليل تابش ليزر وتحريك كلاژن سازي وجمع شدن كلاژن موجب سفت شدن پوست مي‌گردد در اين روش تورم و يا كبودي بسيار كمتر از روش ليپوساكشن مي‌باشد اين روش به تایيد FDA(سازمان دارووغذاي آمريكا) رسيده است.

ليزر ليپوليز تحت بي حسي موضعي صورت مي‌گيرد ونياز به بستري شدن نداشته و بيمار پس از انجام ليزر لیپولیز مي‌توانداز كلينیك ترخيص گردد.(2 تا 3 ساعت پس از انجام ليزر ليپوليز)

دراين روش ازليزر Diode پالسي با استفاده از كانون به قطر mm2--1 كه به زير پوست هدايت مي شود صورت مي‌گيرد لذا ريسك گذاشتن اسكار به حداقل ميرسد. تابش ليزر منجر به پاره شدن سلول‌هاي چربي و آزاد شدن چربي درون سلول مي‌شود كه اين چربي ازاد شده يا توسط بدن متابوليزه شده و از بين مي‌رود و يا مي‌توان توسط ساكشن كم فشار هنگامي كه ميزان چربي زياد باشد خارج نمود.

از ليزر ليپوليز براي ازبين بردن چاقي موضعي در نواحي بازوها، پهلوها ، شكم، پشت، ران‌ها وغبغب مي‌توان استفاده نمود. بدليل تحريك كلاژن سازي پوست خود را جمع كرده و سفت مي‌شود كه اين يكي از مزاياي مهم ليزر ليپوليز نسبت به ليپوساكشن معمولي است.

با توجه به اينكه بزرگسالان سلولهاي چربي جديد توليد نمي‌كنند و چاقي در اثر بزرگ شدن حجم سلول‌هاي چربي اتفاق مي‌افتد بنابراين با انهدام سلول‌هاي چربي اثر ليزر ليپوليز ماندگار و دائمي است و اگر فردي مجدداً اضافه وزن پيدا كند اين چربي‌ها اغلب در نواحي ای كه ليزر نشده اند تجمع ميا بد.

ميزان استراحت در منزل نسبت به ليپوساكشن بسيار كمتر است، استراحت 3 روزه در منزل پس از ليزر ليپوليز توصيه ميگردد. فعاليت ورزشي حداقل به مدت يك هفته نبايستي صورت گيرد.

بستن گن به مدت 3 تا 4 هفته پس ازليزر توصيه مي‌گردد.

10 Nov 2019