استانداردهای یک جراح پلاستیک و زیبایی

یک پزشک جراحی پلاستیک برای اخذ دانشنامه ی بورد ، باید استانداردهای ذیل را دارا باشد :

- فارغ التحصیل یک دانشکده پزشکی تائید شده باشد .
- پس از پایان دانشکده پزشکی حداقل چهار سال آموزش جراحی عمومی را گذرانده و پس از آن حداقل سه سال دوره دستیاری فوق تخصص جراحی پلاستیک را گذرانده باشد .
- در تمام آزمون های کتبی و شفاهی مربوطه موفق شده باشد .
اعضای انجمن جراحان پلاستیک ایران باید :
- دارای دانشنامه بورد جراحی پلاستیک باشند .
- سالانه دوره های بازآموزی جراحی پلاستیک را گذرانده باشند .
- اقدام به انجام اعمال جراحی در مراکز درمانی مجاز و تائید شده نمایند .